Navštívte náš office

Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Kontaktujte nás

+ 421 905 656 042

Napíšte nám

zilavy@kvpbb.sk

Zadajte Vašu emailovú adresu a získate Ebook : STOP Železničným nehodám

ja5.u
Celý pracovný život sa zaoberám technickým stavom železničného zvršku a jeho vplyvu na bezpečnosť železničnej prevádzky, nie teoreticky, ale v konkrétnej praxi, na koľajách a výhybkách v ŽSR a závodových železničných vlečkách. No musím konštatovať, že som neuspel. Až teraz som spoznal prečo človek koná tak alibisticky, prečo sa uspokojí s povrchným riešením, prečo radšej riskuje ako problém rieši. Toto poznanie potvrdené mojou životnou praxou ma oslobodilo a umožnilo mi podeliť sa s vami s mojím know-how, s vedomím, že to nie je pre každého, a možno nie ani pre vás. Možno vám bude pohodlnejšie vo svojom presvedčení "že naša železničná vlečka je celkom v poriadku", že "za tie roky, čo to robím sa na železničnej vlečke nič vážneho nestalo, tak to robím asi celkom dobre", vo falošnej nádeji "že mne sa to snáď nestane".

A čo je mojím úspechom? Áno sú aj takí, ktorí chcú mať skutočný prehľad o stave svojej železničnej vlečky za ktorú zodpovedajú, ktorí chcú mať v poriadku papiere ale aj koľaje a výhybky, a chcú mať zaistenú priebežnú prevádzkovú spôsobilosť železničnej vlečky. Áno sú aj takí, ktorí si začínajú uvedomovať, že taká neplánovaná, nútená odstávka časti železničnej vlečky z dôvodu nehody alebo havarijnej závady môže mať priamy negatívny dopad na výrobu, a teda vynaložené náklady na diagnostiku a opravy železničnej vlečky nie sú len nákladovou položkou, ale investíciou, ktorá nepriamo prináša viac v bezporuchovej doprave a bezpečnosti práce.

Teda, čo mám robiť, aby som mal železničnú vlečku priebežne pod kontrolou, naozaj bezpečnú a schopnú prevádzky?

Ak na to hľadáte odpovede kontaktujte nás:

Povedali o nás

SES TLMAČE A.S. “S firmou KaVP s.r.o. Banská Bystrica (do r.2015 Stavebná železničná spoločnosť s.r.o. Banská Bystrica) spolupracujeme od roku 2002. Už tento fakt svedčí o našej spokojnosti s kvalitou vykonanej práce pri údržbe a opravách našej podnikovej železničnej vlečky. Na naše požiadavky reaguje Ing.Žilavý vždy promptne a s vysokou profesionalitou, podobne ako aj ostatní zamestnanci firmy, ktorí vykonávajú odborné […]

Viac referencií

vedúci oddelenia dopravy - sekcia plánovania, dopravy a expedíci 

STOP ! Návod len pre tých, čo chcú zaistiť bezpečnú železničnú vlečku.

Ak nepatríte do skupiny ľahostajných a alibistov a chcete bez odborných znalostí a skúseností zaistiť bezpečnosť prevádzky na svojej železničnej vlečke prečítajte si tento jednoduchý návod.

Hrozí len jedno riziko, že tento návod budete svojsky upravovať a modifikovať.

ZISTITE VIAC

STOP ! nebezpečným závadám na železničnej vlečke. 

Väčšina z Vás - zodpovedných pracovníkov za agendu železničnej vlečky má zverené aj iné agendy, a nemá toľko času sa venovať železničnej vlečke, jej stavu, uvedomovať si nebezpečenstvá z toho vyplývajúce, hľadať finančne nenáročné riešenia na zlepšovanie jestvujúceho stavu. Všetko toto si vyžaduje čas, dlhoročnú odbornosť, skúsenosti a schopnosť to jednoducho odkomunikovať svojmu vedeniu.

Ako sa s týmito faktami úspešne vyrovnať, aby ste mohli kľudne spávať? Čo je naozaj nebezpečná závada na železničnej vlečke?

ZISTITE VIAC