PREČO by som to mal robiť?

  • O všetko sa treba starať aj o železničnú vlečku
  • Aby ste mohli pokojnejšie spávať a nemali problém s nehodami, alebo kontrolami dopravného úradu, a následnými pokutami
  • Aby ste zvýšili bezpečnosť prevádzky na vašej železničnej vlečke
  • Aby ste splnili zákonné požiadavky najmä (Zákon o dráhach č.513/2009 §28; Vyhláška č.351/ 2010  Dopravný poriadok dráh §3, bod 3 a §24; Vyhláška č.350/2010 MDPT;  STN 736360-2 kap.5)
  • Aby ste odstránili nebezpečné závady a ostatné závady
  • Aby ste nemali ani „malé“ nehody a ich následky ako je to na fotke „po nehode“

Aby sme vás od týchto rizík odbremenili a prevzali na seba zodpovednosť, ponúkame vám naše služby od jednorázových opráv až po zmluvu o údržbe s prevzatím zodpovednosti za priebežnú spôsobilosť železničnej vlečky.