SPRÁVNE INFORMÁCIE V SPRÁVNOM ČASE SÚ NA NEZAPLATENIE

Na koľko si ceníte svoj život, koľko stoja vaše stresy a vaša trestno–právna zodpovednosť?

Naše služby sú len zlomkom prípadných škôd po nehode zobrazenej na stránke „domov“, a pri tom komplexné využitie ponúkaných služieb vás ochráni od tohto rizika.

Cenník základných služieb Koľajové a výškové práce s.r.o. platný na rok 2015
P.č. Popis výkonu celková dĺžka koľají Cena v [€ ] bez DPH
1 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR, alebo ručné meranie po 8m s prípadným domeraním závady; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. do 1km 490,00
2 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 1km, do 2km 620,00
3 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 2km, do 3km 940,00
4 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 3km, do 4km 1 200,00
5 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 4km, do 5km 1 390,00
6 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 5km, do 8km 1 790,00
7 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 8km, do 10km 1 990,00
8 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 10km, do 15km 2 690,00
9 Technický audit železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou = kontinuálne meranie koľají s EPR; meranie výhybiek, vizuálna prehliadka vlečky. nad 15km individuálna
10 Čistenie koľaje pre prechod EPR: kosenie buriny 0,1€/m2 koľaje
kosenie stariny 0,19€/m2 koľaje
čistenie žliabkov v prejazdoch 2,9€/1m žliabku