Myslíte, že sa vás to netýka?

 • Prenájom odborných pracovníkov, s pojazdnou dielňou, vybavených drobnou železničnou mechanizáciou a náradím za účelom výpomoci na vašich akciách
 •    Prenájom odborných pracovníkov, s pojazdnou dielňou, vybavených drobnou železničnou mechanizáciou a náradím za účelom výcviku a zvýšenia odbornosti vašich zamestnancov na konkrétnych prácach v údržbe a opravách.
 • Stavby a opravy gumených prejazdov Strail
 • Stavby a opravy gumených prejazdov Sedra
 • Stavby a opravy ostatných prejazdových konštrukcií – drevo, betón, asfalt, panely
 • Stavby a opravy nakladacích rámp, spevnených plôch, prehliadkových, výsypných a stáčacích jám rôzneho druhu, koľajových váh a posuvných zariadení rôzneho druhu.
 • Montáž koľají na Ypsilónových oceľových podvaloch
 • Sanácia vrtuľových dier hmoždinkami a Vortok špirálou
 • Stavby a opravy priepustov, priekop
 • Výmeny mostníc na mostoch
 • Dodávky a montáž koľajových ukončení – zarážadiel
 • Opravy a stavby ostatných koľajových dráh – pozemné žeriavové dráhy, technologické dráhy

Gumený prejazd SEDRA

Gumený prejazd STRAIL

Opravy ostatných prejazdových konštrukcií

Oprava nakladacích rámp

Opravy prehliadkových jám

 

Želzničná vlečka nie je len problém s koľajami a výhybkami, ale aj so všetkým príslušenstvom o ktoré sa vieme tiež postarať. Taktiež vám tu ponúkame spoluprácu pri zvyšovaní odbornosti a zručnosti vašich pracovníkov.