Ak nepoznáte kde sa nachádzate a neviete kam chcete ísť, potom sa nikdy nepohnete z miesta a preto vám ponúkame zrealizovanie dvoch nevyhnutných podmienok na bezpečnú a priebežne spôsobilú železničnú vlečku :

  • Vykonanie podrobnej diagnostiky koľají a výhybiek. Ak má byť naozaj podrobná, potom je to nemožné bez predpísaných kontrol   (viď vyhl. č.350/2010 MDPT príloha č.17), a bez merania koľají a výhybiek  kontinuálnym spôsobom, s elektronickou pojazdnou rozchodkou. Bodové meranie ručnou rozchodkou, nie je podrobné.
  • Vypracovanie vyhodnocujúcej správy.

     Zrealizujte tento prvý a základný krok k bezpečnej prevádzke na vašej železničnej vlečke kliknite sem

PREČO by som to mal robiť?

  • Pre získanie technickej spôsobilosti dráhy
  • Pre získanie podkladu na kontrolu a plánovanie svojpomocnej údržby a opráv
  • Pre jednorázové splnenie si svojich zákonných povinností (príloha č.17 vyhl. č.350/2010 MDPT) a zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy.
  • Pre získanie podkladu na delegovanie zodpovednosti za priebežnú prevádzkovú spôsobilosť železničnej vlečky
  • Aby ste zistili závady, ktoré sú napr. fotkách, ale najmä tie nebezpečné závady,ktoré vizuálnou prehliadkou nezistíte.

Toto všetko vám ponúkame preto, aby ste poznali svoj skutkový stav a odrazili sa od neho ďalej.