Naše služby

Návod na zaistenie bezpečnosti na železničnej vlečke

Ako píšem v stránke „o nás“ služba sa nezrodila zo dňa na deň, ale postupne, celé roky. Je to moje osobné, praxou overené Know-how.

Výhody spolupráce s nami sú nasledovné:

 1. Podrobný a aktuálny prehľad o stave vašej železničnej vlečky.
 2. Získanie informácií pre ďalšie rozhodovanie sa a plánovanie opráv ( vo vyhodnocujúcej správe získate rozbor závad podľa nebezpečnosti; komplexnú správu s jednoduchou osvetou a uvedením do problematiky, návrhy riešení a prípadnej optimalizácie rozsahu železničnej vlečky)
 3. Využitie správy z technického auditu pre údržbu a opravy vykonávané vlastnými kapacitami
 4. Využitie opakovaného technického auditu na kontrolu kvality a efektívnosti prác vykonávaných vlastnými kapacitami ( Ako sa zlepšil stav železničnej vlečky po nejakom období?)
 5. Možnosť prebratia zodpovednosti za technický stav železničnej vlečky.
 6. Odborné vedenie pri využívaní vlastných kapacít.

Ako spolupráca prebieha?. Postup je nasledovný.

 1. Kontaktujte ma e-mailom s názvom vlečky a vašou potrebou
 2. Ak chcete nastúpiť na cestu bezpečnosti a vedieť podrobný stav svojej železničnej vlečky potom potrebujem aj konkrétne základné údaje o železničnej vlečke =  (vlečka je prevádzkovaná, nie je prevádzkovaná; celková dĺžka koľají a počet výhybiek, ktoré chcete posúdiť; stav železničnej vlečky = ako je prechodná pre merací vozík – tráva, nánosy, prejazdové žliabky; stav základnej dokumentácie – situácia vlečky, revízna kniha výhybiek)
 3. Cena technického auditu je uvedená v cenníku kliknite sem
 4. Vyhodnocujúca správa je súčasťou technického auditu železničnej vlečky
 5. Po obdržaní takéhoto dopytu sa s vami spätne skontaktujem a dohodneme si termín a podmienky auditu.
 6. Po dohode v bode „e“ a obdržaní objednávky vykonáme v dohodnutom termíne technický audit vašej železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou.
 7. Na základe správy sa rozhodnete, ako  budete chcieť s nami ďalej spolupracovať.
 8. Ak chcete vedieť viac zadajte svoje meno a e-mail na úvodnej stránke a čitajte podrobnejšie, alebo kliknite sem 
 9. Ak máte nejaké otázky kliknite sem 
 10. Na konkrétny dopyt kliknite sem