SES Tlmače a.s.

"S firmou KaVP s.r.o. Banská Bystrica (do r.2015 Stavebná železničná spoločnosť s.r.o. Banská Bystrica) spolupracujeme od roku 2002. Už tento fakt svedčí o našej spokojnosti s kvalitou vykonanej práce pri údržbe a opravách našej podnikovej železničnej vlečky. Na naše požiadavky reaguje Ing.Žilavý vždy promptne a s vysokou profesionalitou, podobne ako aj ostatní zamestnanci firmy, ktorí vykonávajú odborné práce na našej vlečke (či už merania, odstraňovanie zistených závad, alebo rekonštrukcie väčšieho rozsahu). Aj v ďalších rokoch rátame so spoluprácou s touto firmou."

Ing. Luděk Lajda
vedúci oddelenia dopravy
sekcia plánovania, dopravy a expedície

Mondi SCP a.s..

"Firma KVaP  ako kontraktor pracuje v Mondi SCP Ružomberok už piaty rok v oblasti diagnostiky, údržby a opravy  vlečky. Využíva bohaté skúsenosti a odbornú úroveň  manažmentu. Pracovníci firmy sú stotožnení s požiadavkami OBP zo strany Mondi SCP. Prístup pracovníkov k práci z hľadiska nasadenia a odbornosti je na vysokej úrovni.Nemali sme zatiaľ žiadne výhrady k práci ,ani reklamácie.

Marián Maga
manažér ŽD
Mondi SCP Ružomberok

 

Prvá Slovenská železničná, a.s.

sme viac ako spokojný s prácou a profesionalitou KaVP s.r.o. Zároveň ďakujeme za spoluprácu a držím palce, aby im nasadenie a komunikácia so zákazníkmi vydržala a bola inšpiráciou na dlhé roky plné plodnej práce. 

Ing. Juraj Kudrna -  Technický riaditeľ

DOKA DREVO s.r.o.

„Už niekoľko rokov spolupracujeme s ing. Žilavým v špecifickej oblasti starostlivosti o železničnú vlečku. Nie je pre nás totiž efektívne, sledovať si legislatívu a realizovať technické zásahy na vlečke vrátane jej údržby vlastnými silami. V tomto sa plne spoliehame na nášho partnera a jeho odbornosť a doteraz to fungovalo ozaj spoľahlivo. Dodržanie termínov je normálna samozrejmosť, ale čo si ceníme zvlášť, sú rady a doporučenia pre trvalé zabezpečenie bezproblémovej prevádzky na vlečke.

Richard Gilány
Leiter Support DDS